TRENDING: Multa sa Pagpapanigarilyo sa Pampublikong Lugar
Hindi biro ang ipapatupad na smoking ban sa mga pampublikong lugar dahil ganito kalaking pera ang maaring mawala sa inyo kung maisasabatas ang mga multang ito.

Paki kalat ito sa inyong mga kaibigan na naninigarilyo sa pampublikong lugar upang maiwasan nila ang paglabag sa darating na smoking ban.

What can you say about this trending news? If you find it more interesting please SHARE to your friends

No comments

Powered by Blogger.